Binnen Family Solidarity 2.0 onderzochten we vier jaar lang de normen, verwachtingen en billijkheid van solidariteit in diverse familievormen. We gebruikten hierbij het concept Family 2.0 om te verwijzen naar de grote diversiteit aan gezinsvormen die vandaag bestaat, en waarbij bloedverwantschap en wettelijke verbintenissen niet langer de enige of dominante criteria voor integratie en lidmaatschap vormen.

Hoewel de traditionele familie die gebaseerd is op bloedverwantschap en wettelijk bevestigde afstamming niet per se verouderd is, kan het niet langer als allesomvattend model dienen waarrond onze samenleving is georganiseerd. Hierdoor ontstond de nood aan het bestuderen van casussen die de diversiteit van “Familie 2.0” diepgaander vertegenwoordigen en het in kaart brengen van hoe complexe en diverse “Families 2.0” functioneren, hoe leden van “Familie 2.0” onderling steun uitwisselen, en hoe ze dit ervaren. Deze waaier aan  academisch onderzoek kwam tot stand om te beantwoorden aan die nood en daarmee de theoretische kijk op gezinnen en intrafamiliale modellen van solidariteit te bevorderen en aan te passen aan de hedendaagse context

Onze resultaten zijn te vinden in talrijke outlets (zie publicaties) en worden verder gebundeld in een boek dat we op dinsdag 17 september 2024 zullen voorstellen aan het grote publiek. Ze illustreren onder andere de rijkheid en complexiteit van solidariteitsbanden binnen families: op microniveau (tussen familieleden), op mesoniveau (binnen families en organisaties die werken met gezinnen) en op macroniveau (ons wettelijk en normatief kader).