Werkpakket 1

Modernisering van de Belgische onderhoudsverplichtingen tussen familieleden

Werkpakket 1 heeft tot doel om de onderhoudsverplichting tussen familieleden te moderniseren door, op basis van empirische data, op zoek te gaan naar nieuwe wettelijke grondslagen.           

werkpakket 2

Doing Family 2.0                                                                                                                                                                                     

In werkpakket 2 onderzoeken we vanuit psychologische hoek de sociale complexiteiten binnen een diversiteit aan moderne gezinnen. We gaan ervan uit dat wat als een gezin gezien wordt, afhankelijk is van het tijdperk en de cultuur waarin het zich bevindt.

werkpakket 3

Opwaartse sociale steun in complexe familiesituaties                                                                        

 Specifieke focuspunten binnen werkpakket 3 zijn het eenzaamheidsvraagstuk van senioren in complexe familiesituaties en de mogelijkheden van collectieve woongemeenschappen als beleidsinterventie.                         

werkpakket 4

Opwaartse financiële steun in complexe familiesituaties

In werkpakket 4 bestuderen we aan de hand van empirische data cases inzake financiële steun en bieden alternatieven voor het standaard protocol en communicatie die rekening houden met de huidige familiale context.

WERkpakket 5

Naar een eerlijke verdeling van onderhoudsgelden

Werkpakket 5 behandelt een onderbelicht luik in het debat rond de objectivering van de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen: het gevoel van eerlijkheid. 

werkpakket 6

Sociaal ouderschap, biologisch ouderschap en legaal ouderschap

Binnen werkpakket 6 onderzoeken we het zorg dragen voor en opvoeden van kinderen in zijn diversiteit. In hedendaagse gezinnen zijn het niet altijd alleen de juridische ouders die zorg dragen voor de kinderen.