Categories:

Het concept familie is grondig veranderd in de afgelopen decennia. Er is een kaleidoscoop aan familievormen ontstaan waardoor het nog moeilijk te definiëren is wat “een familie” juist is. Daarom definiëren we families als een vloeibaar concept dat tussen juridische en biologische realiteiten in valt. We noemen dit “de familie 2.0”. De groeiende complexiteit zet ook solidariteitsprincipes onder druk, die vaak geënt zijn op een ouder begrip van wat een familie net is.

Die groeiende complexiteit zorgt er voor dat er binnen Family 2.0 nieuwe vragen en problemen opkomen. Zo is er het zorgvraagstuk, waarbij het onduidelijk wordt wie voor wie zorgt, onder welke omstandigheden en hoe het beleid hier op moet worden afgesteld. Het Belgische familierecht is te verouderd om hier nog op een adequate manier mee om te gaan. Legale, Morele en sociale kwesties, bijvoorbeeld wie tot welke familie behoort, wie verplichtingen of rechten heeft, blijven tot op vandaag onbeantwoord voor complexe familievormen in Belgie. Daardoor is er nood aan onderzoek en het doel van dit project is om de fundamenten te leggen voor een nieuw legaal en sociaal raamwerk voor intergenerationele familiesolidariteit. Om die reden kijken we hoe de uitdagingen betreffende familiale solidariteit in Family 2.0 aangepakt kunnen worden.

We bundelen de expertise van diverse familieonderzoekers aan de UAntwerpen, UGent, KU Leuven en Arteveldehogeschool met terugkoppeling naar het inzicht en knowhow van de betrokken stakeholders in de adviesraad van dit project: FamSol 2.0.

Tags:

Comments are closed