Modernisering van de Belgische onderhoudsverplichtingen tussen familieleden

DOELSTELLING

Dit werkpakket heeft tot doel om de onderhoudsverplichting tussen familieleden te moderniseren door, op basis van empirische data, op zoek te gaan naar nieuwe wettelijke grondslagen.

ONDERZOEK

De dataverzameling in het kader van dit project bestaat uit vier delen:

• Een exploratieve bevolkingssurvey bij 18- tot 80-jarigen om de kennis van en opvattingen over solidariteitsprincipes binnen het familierecht in kaart te brengen (n=lopend)

• Een exploratieve vragenlijst verstuurd naar 300 OCMW-s om hun ervaringen & uitdagingen rond terugvorderingsdossiers inzake de onderhoudsplicht in kaart te brengen (n=76)

• De verslagen van geanonimiseerde OCMW- terugvorderingsdossiers uit 3 lokale besturen (n= lopend)

• Geanonimiseerde vonnissen en arresten uit verschillende rechtbanken rond terugvorderingsdossiers (n=lopend)

Je kan nog steeds input geven voor ons onderzoek, lees meer hieronder!

PUBLICATIES

• Verschelden, Gerd. “Editoriaal : Familiale Solidariteit Is Geen Gemeentepolitiek En Moet Fundamenteel Worden Herdacht.” TIJDSCHRIFT VOOR FAMILIERECHT, no. 8, 2021, pp. 206–08. Het volledige artikel kan je hier lezen.

• Verschelden, G., “Naar nieuwe grondslagen voor de gemeenrechtelijke familiale onderhoudsverplichting” in Dandoy, N. et al. (dir.), Individu, Famille et Etat: Réflexions sur le sens du droit de la personne, de la famille et de son patrimoine, Liber amicorum Jean-Louis Renchon, Brussel, Larcier, 2022, p. 1177-1201. Het volledige artikel kan je hier downloaden.

VALORISATIE