WP1 Modernisering van de Belgische onderhoudsverplichtingen tussen familieleden

Werkpakket 1 heeft tot doel om de onderhoudsverplichting tussen familieleden te moderniseren door, op basis van empirische data, op zoek te gaan naar nieuwe wettelijke grondslagen.

Je kan nog steeds input geven voor ons onderzoek, lees meer hieronder!

ARTIKEL: Familiale solidariteit is geen gemeentepolitiek

Verschelden, Gerd. “Editoriaal : Familiale Solidariteit Is Geen Gemeentepolitiek En Moet Fundamenteel Worden Herdacht.” TIJDSCHRIFT VOOR FAMILIERECHT, no. 8, 2021, pp. 206–08.