Opwaartse sociale steun en eenzaamheid bij ouderen

DOELSTELLING

Dit werkpakket focust op het eenzaamheidsvraagstuk van ouderen in complexe familiesituaties en de mogelijkheden van collectieve woongemeenschappen en videobellen als beleidsinterventies. 

ONDERZOEK

Er werden diepte-interviews afgenomen en verwerkt bij verschillende doelgroepen van respondenten:

– mensen van 75 jaar en ouder die ervaring hadden met videobellen (n=108);

– inwoners van 55 jaar of ouder van een (semi-)collectieve woonomgeving met andere 55-plussers die niet hun partner zijn (n=28);

– inwoners uit vier settings van intergenerationeel samenwonen met inwoners van 65 jaar of ouder (n=23)

– familieleden of ouderen die ervaring hebben met zorgwonen op leeftijd >=65 jaar; zelf of als familielid (n=16)

PUBLICATIES

Delafontaine, H., Van Gasse, D., & Mortelmans, D. (2023). Navigating the theoretical landscape of loneliness research: How interdisciplinary synergy contributes to further conceptualizations. Journal of Family Theory & Review, 15(1), 11–37. https://doi.org/10.1111/jftr.12492

Delafontaine, H., Van Gasse, D., & Mortelmans, D. (2024). Ouder worden en eenzaamheid – Invloeden uit de leef- en wooncontext. In D. Verté, J. Vranken, P. De Decker, & R. Crivit (Eds.), Recht op grijs. Bouwen aan ouderenbeleid. Gompel&Svacina.

Delafontaine, H., Van Gasse, D., Vercruyssen, A., & Mortelmans, D. (in revision). Mapping distance and closeness in older adults’ experiences with video-mediated communication

Van Gasse, D., Wyninckx, B. (2023). Social support exchange in shared living arrangements with older adults—Exploring the benefits of intergenerational living for older adults. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-023-09427-4

VALORISATIE

Kennisclips

Kennisclip: eenzaamheid bij ouderen: hoe bekender, hoe (be)minder

Kennisclip: intragenerationeel gemeenschappelijk wonen met en door ouderen