WP3 Eenzaamheid bij ouderen

Werkpakket 3 focust op het eenzaamheidsvraagstuk van ouderen in complexe familiesituaties en de mogelijkheden van collectieve woongemeenschappen als beleidsinterventie. 

Kennisclip: eenzaamheid bij ouderen: hoe bekender, hoe (be)minder

Kennisclip: intragenerationeel gemeenschappelijk wonen met en door ouderen