WP4 Opwaartse financiële steun in complexe familiesituaties

In werkpakket 4 bestuderen we aan de hand van empirische data cases inzake financiële steun en bieden we alternatieven voor het standaard protocol en communicatie die rekening houden met de huidige familiale context.