WP5 Naar een eerlijke verdeling van ouderhoudsgelden

Werkpakket 5 behandelt een onderbelicht luik in het debat rond de objectivering van de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen: het gevoel van eerlijkheid.