Workshops slotevent ‘Een familie is geen kudde’

De workshops staan hier gerangschikt naar inhoudelijke focus , maar staan allen open voor iedereen met interesse in het thema. Aarzel dus niet om bij het inschrijven een workshop te selecteren die (ook) naar een andere doelgroep gericht is dan die waar je zelf toe behoort.

Klik op een workshop naar keuze om meer informatie te lezen over de inhoud, de aanpak en de concrete output die je mee zal nemen naar huis.

BLIK OP ONDERWIJS

Help! Er zit een kind zonder papieren in mijn klas (Geert Matthys & Marjolein Devos, Arteveldehogeschool)

Hebben kinderen in een gezin zonder wettig verblijf recht op onderwijs? Is het helpen van gezinnen zonder wettig verblijf strafbaar? Welke gevolgen heeft dit onwettig verblijf op vlak van de onderwijs- en schoolloopbaan? (Wat met leerplicht, kunnen zij opgepakt worden, wat met de schoolverzekering, krijgen zij een schooltoelage, mogen zij op schoolreis naar het buitenland…) Hebben zij toegang tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs? En wat kan een school betekenen op het vlak van hun psychosociaal welzijn? We schetsen in deze workshop het juridische kader en gaan in discussie over het thema, wisselen eigen ervaringen uit, gaan in op eigen casussen, vragen … Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis en tools om gezinnen met (schoollopende) kinderen zonder wettig verblijf kwaliteitsvol te begeleiden.

Opwarmer: https://sociaal.net/achtergrond/leerlingen-zonder-papieren/

Scheiding op school (Liesbeth De Lepeleire, Arteveldehogeschool)

In deze sessie delen de onderzoekers inspiratie en concrete tips over omgaan met gescheiden gezinnen op school. Hoe communiceer je als leerkracht met gescheiden ouders? Hoe kan de school een neutrale plek blijven bij eventuele conflicten tussen gescheiden ouders? Aan de hand van concrete voorbeelden en reflectieopdrachten bespreken we in deze sessie hoe een scheidingsvriendelijk beleid op school er uit kan zien. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met concrete handvaten en tools om te werken aan en reflecteren over een scheidingsvriendelijk beleid op school.

Opwarmer: https://www.scheidingskoffer.be/

De kracht van een familiegecentreerde benadering (Sofie Vanassche, Universiteit Antwerpen – Arteveldehogeschool)

We starten deze sessie met een korte duiding van een familiegecentreerde benadering. Deze benadering erkent dat elke familie anders en uniek is, dat de familie de constante factor in het leven van een kind is en dat familieleden deskundig zijn inzake de mogelijkheden en behoeften van hun kind. Tijdens de workshop reflecteren de deelnemers over de eigen praktijk aan de hand van een screeningstool die de verschillende dimensies van familiegecentreerd werken omvat. Als deelnemer ga je naar huis met inzichten over hoe je het eigen handelen nog meer ‘family-centered’ kan maken, een tool om de eigen praktijk met een andere bril te bekijken en een factsheet met concrete tips en adviezen.

Voorbij de stereotypen: De rol en ervaringen van plusouders in Vlaanderen (Bieke Maes, KU Leuven)

In deze sessie delen we de resultaten rond plusouderschap vanuit het perspectief van verschillende gezinsleden. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met deze verschillende perspectieven om een beter inzicht te verkrijgen in de rol van plusouders en de dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen. Als deelnemer van deze workshop ga je niet alleen naar huis met heel wat onderzoeksbevindingen rond plusouderschap, maar ook met concrete handvaten voor je eigen werkcontext.

Familiale solidariteit ontward: assessment met het Social Relations Model (Leila Van Imschoot, Universiteit Gent)

Tijdens de workshop stellen we een webapplicatie voor die het gebruik van het Social Relations Model (SRM) toegankelijk maakt. Dit model laat ons toe om interafhankelijkheid binnen gezinnen te bestuderen. We gaan aan de slag met voorbeeldcasussen en leren hoe we kunnen herkennen hoe familiale, dyadische en persoonlijke processen een rol spelen. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met een concrete (assessment)tool om gezinsdynamieken in kaart te brengen.

Groepsaanbod veerkrachtig ouderschap na scheiding en groepsaanbod voor kinderen (Marijke De Bruyn & Lilly De Clercq, CAW Oost-Vlaanderen)

In deze workshop laten we je kennismaken met het groepsprogramma voor gescheiden ouders “Veerkrachtig ouderschap na scheiding” én het groepsaanbod dat CAW Oost-Vlaanderen recent ontwikkelde om met kinderen van gescheiden ouders aan de slag te gaan. Via psycho-educatie willen we namelijk inzetten op de preventie van hoogconflictueuze scheidingen. Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis over het opzet, de inhoud en de meerwaarde van zo’n groepsaanbod, complementair aan het bestaande eerstelijnshulpaanbod bij scheiding.

BLIK OP GEZINSONDERSTEUNING

Familiale solidariteit ontward: assessment met het Social Relations Model (Leila Van Imschoot, Universiteit Gent)

Tijdens de workshop stellen we een webapplicatie voor die het gebruik van het Social Relations Model (SRM) toegankelijk maakt. Dit model laat ons toe om interafhankelijkheid binnen gezinnen te bestuderen. We gaan aan de slag met voorbeeldcasussen en leren hoe we kunnen herkennen hoe familiale, dyadische en persoonlijke processen een rol spelen. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met een concrete (assessment)tool om gezinsdynamieken in kaart te brengen.

Eerlijk duurt het langst: Een kwalitatieve kijk op het belang van eerlijkheid bij afspraken over kinderalimentatie (Elke Claessens, Universiteit Antwerpen)

In deze workshop delen we de resultaten van enkele kwalitatieve studies naar de eerlijkheidspercepties van ouders omtrent enerzijds het maken van afspraken omtrent kinderalimentatie, en anderzijds het naleven van deze afspraken. We gaan aan de slag met de tool PollEverywhere, waarmee we individueel en collectief een denkoefening aanvatten rond de rol die eerlijkheidspercepties spelen in het bekomen van houdbare afspraken rond kinderalimentatie. Als deelnemer ga je naar huis met een verruimde blik op het maatschappelijke debat en beleidsdiscours rond de objectivering van de bepaling van kinderalimentatie.

Groepsaanbod veerkrachtig ouderschap na scheiding en groepsaanbod voor kinderen (Marijke De Bruyn & Lilly De Clercq, CAW Oost-Vlaanderen)

In deze workshop laten we je kennismaken met het groepsprogramma voor gescheiden ouders “Veerkrachtig ouderschap na scheiding” én het groepsaanbod dat CAW Oost-Vlaanderen recent ontwikkelde om met kinderen van gescheiden ouders aan de slag te gaan. Via psycho-educatie willen we namelijk inzetten op de preventie van hoogconflictueuze scheidingen. Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis over het opzet, de inhoud en de meerwaarde van zo’n groepsaanbod, complementair aan het bestaande eerstelijnshulpaanbod bij scheiding.

Voorbij de stereotypen: De rol en ervaringen van plusouders in Vlaanderen (Bieke Maes, KU Leuven)

In deze sessie delen we de resultaten rond plusouderschap vanuit het perspectief van verschillende gezinsleden. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met deze verschillende perspectieven om een beter inzicht te verkrijgen in de rol van plusouders en de dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen. Als deelnemer van deze workshop ga je niet alleen naar huis met heel wat onderzoeksbevindingen rond plusouderschap, maar ook met concrete handvaten voor je eigen werkcontext.

De kracht van een familiegecentreerde benadering (Sofie Vanassche, Universiteit Antwerpen – Arteveldehogeschool)

We starten deze sessie met een korte duiding van een familiegecentreerde benadering. Deze benadering erkent dat elke familie anders en uniek is, dat de familie de constante factor in het leven van een persoon (kind, oudere, …) is, en dat familieleden deskundig zijn inzake de mogelijkheden en behoeften van hun familielid. Tijdens de workshop reflecteren de deelnemers over de eigen praktijk aan de hand van een screeningstool die de verschillende dimensies van familiegecentreerd werken omvat. Als deelnemer ga je naar huis met inzichten over hoe je het eigen handelen nog meer ‘family-centered’ kan maken, een tool om de eigen praktijk met een andere bril te bekijken en een factsheet met concrete tips en adviezen.

Scheiding op school (Liesbeth De Lepeleire, Arteveldehogeschool)

In deze sessie delen de onderzoekers inspiratie en concrete tips over omgaan met gescheiden gezinnen op school. Hoe communiceer je als leerkracht met gescheiden ouders? Hoe kan de school een neutrale plek blijven bij eventuele conflicten tussen gescheiden ouders? Aan de hand van concrete voorbeelden en reflectieopdrachten bespreken we in deze sessie hoe een scheidingsvriendelijk beleid op school er uit kan zien. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met concrete handvaten en tools om te werken aan en reflecteren over een scheidingsvriendelijk beleid op school.

Opwarmer: https://www.scheidingskoffer.be/

Help! Er zit een kind zonder papieren in mijn klas (Geert Matthys & Marjolein Devos, Arteveldehogeschool)

Hebben kinderen in een gezin zonder wettig verblijf recht op onderwijs? Is het helpen van gezinnen zonder wettig verblijf strafbaar? Welke gevolgen heeft dit onwettig verblijf op vlak van de onderwijs- en schoolloopbaan? (Wat met leerplicht, kunnen zij opgepakt worden, wat met de schoolverzekering, krijgen zij een schooltoelage, mogen zij op schoolreis naar het buitenland…) Hebben zij toegang tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs? En wat kan een school betekenen op het vlak van hun psychosociaal welzijn? We schetsen in deze workshop het juridische kader en gaan in discussie over het thema, wisselen eigen ervaringen uit, gaan in op eigen casussen, vragen … Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis en tools om gezinnen met (schoollopende) kinderen zonder wettig verblijf kwaliteitsvol te begeleiden.

Opwarmer: https://sociaal.net/achtergrond/leerlingen-zonder-papieren/

BLIK OP OUDERENZORG

Gemeenschappelijk Wonen op latere leeftijd: randvoorwaarden en hefbomen (Dries Van Gasse, Universiteit Antwerpen)

Intra- en intergenerationeel samenwonen van ouderen draagt het potentieel in zich om zorg, steun en zelfstandigheid bij het ouder worden te combineren. Wanneer aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan, kan het een katalysator vormen voor positief ouder worden, waarbij ouderen vanuit hun sterktes en interesses het gevoel hebben een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. Tijdens deze workshop duiken we samen in een drietal casussen en wisselen we goede praktijken uit op vlak van randvoorwaarden en hefbomen. De deelnemers trekken huiswaarts met een verruimde blik op het thema en concrete tips om binnen een context van intra- of intergenerationeel samenwonen de uitwisseling van steun, zorg en zelfstandigheid te combineren met een positieve blik op ouder worden.

Opwarmer: https://youtu.be/lRmDKGN852c

Van een sprekende postkaart tot een brug over landsgrenzen heen. Afstand en nabijheid in ervaringen met videobellen na 75-jarige leeftijd (Haike Delafontaine, Universiteit Antwerpen)

In deze sessie delen we de resultaten van onderzoek naar de manieren waarop mensen van boven de 75 videobellen positioneren in de bredere context van hun sociale levens en hoe ze op basis daarvan afstand versus nabijheid percipiëren tijdens hun video-gemedieerde interacties. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met getuigenissen van 75-plussers die ervaring hebben met het gebruik van video-gemedieerde communicatie en brengen we in kaart hoe de manieren waarop mensen die ouder zijn dan 75 videobellen evalueren samenhangen met de cognitief-emotionele, relationele en interactiecontexten waarin zij ingebed zijn. Als deelnemer ga je naar huis met inzichten over welke bredere contexten de perceptie van nabijheid tijdens video-gemedieerde interacties bij 75-plussers faciliteren of, omgekeerd, eerder bijdragen aan gepercipieerde afstand en daarmee gepaard gaande implicaties voor praktijk en beleid.

Opwarmer: https://youtu.be/GeVgfEMCLA4

De au van ouderdom: tips en tricks in de aanpak van ouderenmis(be)handeling (Lily De Clercq, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling)

In deze workshop laten we je kennismaken met wat ouderenmis(be)handeling is, hoe je het kan herkennen en hoe je ermee aan de slag kan gaan. Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis over de problematiek ouderenmis(be)handeling en een aantal praktische tips en tools die je onmiddellijk in de praktijk kan toepassen.

De wet op onderhoudsplicht bekeken vanuit de bril van de betrokkenen. Een verhaal van maatschappelijk werkers en het kind en oudere (Anna Willems; Universiteit Antwerpen)

In deze sessie delen we de resultaten rond het multiactor onderzoek naar steunmechanismen tussen volwassenen kinderen en hun ouders (65 plus). Daarnaast delen wij hun mening én kennis over de wet op onderhoudsplicht. Anderzijds presenteren we de resultaten van onze bevraging bij maatschappelijk werkers rond de terugvorderingsprocedure. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met getuigenissen van ouders en kinderen over wat zij eerlijke steun vinden. En belichten we enkele belangrijke hiaten in het wettelijk kader.
Deze workshop geeft geen info over het wettelijk kader zelf (dit wordt in een andere workshop belicht). Tijdens de workshop zal er tijd en ruimte zijn om ervaringen te delen. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met kennis over hoe solidariteitsmechanismen werken tussen kinderen en ouders en een verruimde blik vanuit de praktijk op onderhoudsplicht.

De kracht van een familiegecentreerde benadering (Sofie Vanassche, Universiteit Antwerpen)

We starten deze sessie met een korte duiding van een familiegecentreerde benadering. Deze benadering erkent dat elke familie anders en uniek is, dat familieleden een belangrijke factor zijn in het leven van ouderen en dat familieleden deskundig zijn inzake de mogelijkheden en behoeften van de oudere. Tijdens de workshop reflecteren de deelnemers over de eigen praktijk aan de hand van een screeningstool die de verschillende dimensies van familiegecentreerd werken omvat. Als deelnemer ga je naar huis met inzichten over hoe je het eigen handelen nog meer ‘family-centered’ kan maken, een tool om de eigen praktijk met een andere bril te bekijken en een factsheet met concrete tips en adviezen.

ACTIVE-AGE@home: een functioneel trainingsprogramma voor ouderen met verhoogde frailty in eigen thuisomgeving (Dimitri Vrancken, Vrije Universiteit Brussel – Arteveldehogeschool)

Het functionele trainingsprogramma ACTIVE-AGE@home, ontwikkeld door de Arteveldehogeschool, leidt kwetsbare mensen op in hun eigen thuisomgeving. Het programma bestaat uit eenvoudige en functionele oefeningen die verband houden met activiteiten uit het dagelijks leven, zoals traplopen, opstaan ​​uit een stoel en voorwerpen door de kamer verplaatsen. Naast de fysieke training worden tevens de persoonlijke doelstellingen van iedere deelnemer bepaald en wordt er een sterke koppeling gemaakt met – voor de deelnemer – betekenisvolle/betekenisvolle activiteiten. In deze workshop delen we de resultaten rond de ontwikkeling (EVB), inhoud en ervaringen uit het oefenprogramma, (moeizame) rekrutering van ouderen, coachen van lokale vrijwilligers/mantelzorgers, … Als deelnemer ga je naar huis met nieuwe inzichten over werken met ouderen die een verhoogde frailty hebben (volgens definitie Fried) op vlak van fysieke training en persoonlijke doelen stellen/betekenisvolle activiteiten.

Opwarmer: https://youtu.be/LJwrrLeiHpc

BLIK OP JURIDISCH KADER EN REGELGEVING

OCMW-verhaal op onderhoudsplichtige familieleden: wet versus praktijk (Anke Vander Elst, Universiteit Gent)

In deze sessie delen we de resultaten uit de online bevraging over het OCMW-verhaal op onderhoudsplichtige familieleden, waar gepeild werd naar ervaringen, uitdagingen en vragen van OCMW’s bij de uitoefening van dit verhaal, en geven we een overzicht van de relevante rechtspraak. We starten de sessie met een bespreking van de wetgeving over de terugvordering bij onderhoudsplichtige familieleden, zowel voor het leefloon (vnl. steun toegekend aan studenten terugvorderen van de ouders) als voor maatschappelijke dienstverlening (vnl. tussenkomst bij opname in een WZC terugvorderen van de kinderen). We bespreken ook kort de wetgeving rond de onderhoudsplichten in het algemeen (oud Burgerlijk Wetboek). Daarna gaan we in op de praktische toepassing van deze wetgeving en de problemen die OCMW’s daarbij ondervinden. Aan de hand van recente rechtspraak bespreken we vervolgens de knelpunten in de huidige regelgeving. Daarbij is er ook ruimte om bijkomende problemen aan te kaarten en te bespreken. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met een duidelijk overzicht van de toepasselijke wetgeving inzake OCMW-verhaal en toelichting daarbij, inzichten uit de praktijk van andere OCMW’s, kennis over mogelijke valkuilen bij de uitoefening van het OCMW-verhaal, en een verruimde blik op de rechtspraak over het OCMW-verhaal.

Eerlijk duurt het langst: Een kwalitatieve kijk op het belang van eerlijkheid bij afspraken over kinderalimentatie (Elke Claessens, Universiteit Antwerpen)

In deze workshop delen we de resultaten van enkele kwalitatieve studies naar de eerlijkheidspercepties van ouders omtrent enerzijds het maken van afspraken omtrent kinderalimentatie, en anderzijds het naleven van deze afspraken. We gaan aan de slag met de tool PollEverywhere, waarmee we individueel en collectief een denkoefening aanvatten rond de rol die eerlijkheidspercepties spelen in het bekomen van houdbare afspraken rond kinderalimentatie. Als deelnemer ga je naar huis met een verruimde blik op het maatschappelijke debat en beleidsdiscours rond de objectivering van de bepaling van kinderalimentatie.

De wet op onderhoudsplicht bekeken vanuit de bril van de betrokkenen. Een verhaal van maatschappelijk werkers en het kind en oudere (Anna Willems; Universiteit Antwerpen)

In deze sessie delen we de resultaten rond het multiactor onderzoek naar steunmechanismen tussen volwassenen kinderen en hun ouders (65 plus). Daarnaast delen wij hun mening én kennis over de wet op onderhoudsplicht. Anderzijds presenteren we de resultaten van onze bevraging bij maatschappelijk werkers rond de terugvorderingsprocedure. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met getuigenissen van ouders en kinderen over wat zij eerlijke steun vinden. En belichten we enkele belangrijke hiaten in het wettelijk kader. Deze workshop geeft geen info over het wettelijk kader zelf (dit wordt in een andere workshop belicht). Tijdens de workshop zal er tijd en ruimte zijn om ervaringen te delen. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met kennis over hoe solidariteitsmechanismen werken tussen kinderen en ouders en een verruimde blik vanuit de praktijk op onderhoudsplicht.

BLIK OP SOCIAAL BELEID EN WELZIJNSWERK

OCMW-verhaal op onderhoudsplichtige familieleden: wet versus praktijk (Anke Vander Elst, Universiteit Gent)

In deze sessie delen we de resultaten uit de online bevraging over het OCMW-verhaal op onderhoudsplichtige familieleden, waar gepeild werd naar ervaringen, uitdagingen en vragen van OCMW’s bij de uitoefening van dit verhaal, en geven we een overzicht van de relevante rechtspraak. We starten de sessie met een bespreking van de wetgeving over de terugvordering bij onderhoudsplichtige familieleden, zowel voor het leefloon (vnl. steun toegekend aan studenten terugvorderen van de ouders) als voor maatschappelijke dienstverlening (vnl. tussenkomst bij opname in een WZC terugvorderen van de kinderen). We bespreken ook kort de wetgeving rond de onderhoudsplichten in het algemeen (oud Burgerlijk Wetboek). Daarna gaan we in op de praktische toepassing van deze wetgeving en de problemen die OCMW’s daarbij ondervinden. Aan de hand van recente rechtspraak bespreken we vervolgens de knelpunten in de huidige regelgeving. Daarbij is er ook ruimte om bijkomende problemen aan te kaarten en te bespreken. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met een duidelijk overzicht van de toepasselijke wetgeving inzake OCMW-verhaal en toelichting daarbij, inzichten uit de praktijk van andere OCMW’s, kennis over mogelijke valkuilen bij de uitoefening van het OCMW-verhaal, en een verruimde blik op de rechtspraak over het OCMW-verhaal.

De wet op onderhoudsplicht bekeken vanuit de bril van de betrokkenen. Een verhaal van maatschappelijk werkers en het kind en oudere (Anna Willems; Universiteit Antwerpen)

In deze sessie delen we de resultaten rond het multiactor onderzoek naar steunmechanismen tussen volwassenen kinderen en hun ouders (65 plus). Daarnaast delen wij hun mening én kennis over de wet op onderhoudsplicht. Anderzijds presenteren we de resultaten van onze bevraging bij maatschappelijk werkers rond de terugvorderingsprocedure. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met getuigenissen van ouders en kinderen over wat zij eerlijke steun vinden. En belichten we enkele belangrijke hiaten in het wettelijk kader. Deze workshop geeft geen info over het wettelijk kader zelf (dit wordt in een andere workshop belicht). Tijdens de workshop zal er tijd en ruimte zijn om ervaringen te delen. Als deelnemer van deze workshop ga je naar huis met kennis over hoe solidariteitsmechanismen werken tussen kinderen en ouders en een verruimde blik vanuit de praktijk op onderhoudsplicht.

Eerlijk duurt het langst: Een kwalitatieve kijk op het belang van eerlijkheid bij afspraken over kinderalimentatie (Elke Claessens, Universiteit Antwerpen)

In deze workshop delen we de resultaten van enkele kwalitatieve studies naar de eerlijkheidspercepties van ouders omtrent enerzijds het maken van afspraken omtrent kinderalimentatie, en anderzijds het naleven van deze afspraken. We gaan aan de slag met de tool PollEverywhere, waarmee we individueel en collectief een denkoefening aanvatten rond de rol die eerlijkheidspercepties spelen in het bekomen van houdbare afspraken rond kinderalimentatie. Als deelnemer ga je naar huis met een verruimde blik op het maatschappelijke debat en beleidsdiscours rond de objectivering van de bepaling van kinderalimentatie.

De au van ouderdom: tips en tricks in de aanpak van ouderenmis(be)handeling (Lily De Clercq, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling)

In deze workshop laten we je kennismaken met wat ouderenmis(be)handeling is, hoe je het kan herkennen en hoe je ermee aan de slag kan gaan. Als deelnemer ga je naar huis met meer kennis over de problematiek ouderenmis(be)handeling en een aantal praktische tips en tools die je onmiddellijk in de praktijk kan toepassen.

Gemeenschappelijk Wonen op latere leeftijd: randvoorwaarden en hefbomen (Dries Van Gasse, Universiteit Antwerpen)

Intra- en intergenerationeel samenwonen van ouderen draagt het potentieel in zich om zorg, steun en zelfstandigheid bij het ouder worden te combineren. Wanneer aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan, kan het een katalysator vormen voor positief ouder worden, waarbij ouderen vanuit hun sterktes en interesses het gevoel hebben een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. Tijdens deze workshop duiken we samen in een drietal casussen en wisselen we goede praktijken uit op vlak van randvoorwaarden en hefbomen. De deelnemers trekken huiswaarts met een verruimde blik op het thema en concrete tips om binnen een context van intra- of intergenerationeel samenwonen de uitwisseling van steun, zorg en zelfstandigheid te combineren met een positieve blik op ouder worden.

Opwarmer: https://youtu.be/lRmDKGN852c

ACTIVE-AGE@home: een functioneel trainingsprogramma voor ouderen met verhoogde frailty in eigen thuisomgeving (Dimitri Vrancken, Vrije Universiteit Brussel – Arteveldehogeschool)

Het functionele trainingsprogramma ACTIVE-AGE@home, ontwikkeld door de Arteveldehogeschool, leidt kwetsbare mensen op in hun eigen thuisomgeving. Het programma bestaat uit eenvoudige en functionele oefeningen die verband houden met activiteiten uit het dagelijks leven, zoals traplopen, opstaan ​​uit een stoel en voorwerpen door de kamer verplaatsen. Naast de fysieke training worden tevens de persoonlijke doelstellingen van iedere deelnemer bepaald en wordt er een sterke koppeling gemaakt met – voor de deelnemer – betekenisvolle/betekenisvolle activiteiten. In deze workshop delen we de resultaten rond de ontwikkeling (EVB), inhoud en ervaringen uit het oefenprogramma, (moeizame) rekrutering van ouderen, coachen van lokale vrijwilligers/mantelzorgers,… Als deelnemer ga je naar huis met nieuwe inzichten over werken met ouderen die een verhoogde frailty hebben (volgens definitie Fried) op vlak van fysieke training en persoonlijke doelen stellen/betekenisvolle activiteiten.

Opwarmer: https://youtu.be/LJwrrLeiHpc